Vabilo na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba in razpis volitev svetnika/co Zveze ŠKIS in svetnika/co Sveta ŠOLS


Vabljen/-a na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba, ki bo potekal v petek, 22.12.2023 ob 19:30, v prostorih kluba (Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica).

Seja občnega zbora bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročilo disciplinske komisije
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Poročilo predsednika
 6. Finančno poročilo
 7. Predstavitev kandidatov za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
 8. Volitve svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
 9. Pobude in vprašanja članov
 10. Razno

Razpis volitev svetnika/co Zveze ŠKIS in svetnika/co Sveta ŠOLS

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve za svetnika/co Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije (Svet Zveze ŠKIS) in svetnika/co Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS). Volitve bodo potekale v sklopu redne seje občnega zbora Ribniškega študentskega kluba, ki bo 22.12.2023 ob 19.30 v prostorih kluba (Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica). Razpisani sta mesti za:

 • svetnika/co Ribniškega študentskega kluba v Svetu Zveze študentskih klubov Slovenije (Svet Zveze ŠKIS);
 • svetnika/co Ribniškega študentskega kluba v Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS).

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba v času uradnih ur (vsak petek med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Ribniški študentski klub, Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica in sicer najkasneje štirinajst dni pred glasovanjem, do 8.12.2022. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Funkciji svetnika/ce Sveta Zveze ŠKIS in svetnika/ce Sveta ŠOLS sta združljivi.

Kandidatura za svetnika/co Sveta Zveze ŠKIS

Kandidatura za svetnika/co Sveta ŠOLS

Martin Merhar, predsednik Ribniškega študentskega kluba

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja