Ribniški sejem velja za največji etnografski sejem v Sloveniji. V okviru ribniškega sejma se tradicionalno predstavi tudi Ribniški študentski klub, ki s svojim samostojnim programom, Sejmom pri študentih vabi med svoje vrste tudi mlajše obiskovalce sejma.

Ribniški študentski klub že vrsto let tradicionalno zaseda prostor na Parkirišču za Zavarovalnico Triglav, kjer klubski aktivisti pripravimo različne vsebine, ki trajajo čez cel dan. V okviru projekta organiziramo »Študentsko stojnico«, s katero omogočimo študentom, da prodajo izdelke, ki so jih ustvarili. Na prostoru Ribniškega študentskega kluba je prav tako zaslediti koktail bar, kar zagotovo velja za našo sejemsko posebnost. Poleg omenjenih dveh stalnih vsebin v program vsako leto dodamo nekaj novega. V preteklih letih smo obiskovalcem na prizorišču ponudili možnosti igranje namiznega nogometa, organizirali nastop glasbene skupine ipd. Sejem pri študentih velja za enega izmed najbolj obiskanih in uspešnih projektov kluba.


Dogajanje na Sejmu pri študentih leta 2019