Člani Upravnega odbora:

Predsednik: Jure Ilc

Podpredsednica: Zala Kojek

Blagajničarka: Maja Gorše

Tajnik: Timotej Mihelič

Ostali člani: Rebeka Bojc, Žana Knapič, Martin Merhar

Mentor dijakov: Klemen Gorše


Člani Disciplinske komisije:

Andrej Rus, Peter Marn, Karin Bojc


Člani Nadzornega odbora:

Lučka Ilc, Klemen Trdan, Nejc Kromar


Svetnik pri Zvezi ŠKIS in ŠOLS:

Martin Merhar