Člani Upravnega odbora:
Predsednica: Lučka Ilc
Podpredsednik: Nik Rus
Blagajničarka: Ines Sužnik
Tajnik: Klemen Peterlin
Ostali člani: Jure Ilc, Primož Perušek, Martin Pucelj
Predstavnica dijakov: Larisa Peterlin

Člani Disciplinske komisije:
Sašo Klun, Timotej Mihelič, Matic Češarek

Člani Nadzornega odbora:
Tadeja Šmalc, Klavdija Šilc, Daška Levstik

Svetnik pri Zvezi ŠKIS in ŠOLS:
Jure Ilc