Člani Upravnega odbora:
Predsednik: Jure Ilc
Podpredsednik: Sašo Klun
Blagajnik: Klemen Gorše
Tajnica: Rebeka Bojc
Ostali člani: Martin Pucelj, Timotej Zobec, Timotej Mihelič
Mentor dijakov: Timotej Mihelič

Člani Disciplinske komisije:
Urban Mate, Klemen Peterlin, Rok Gornik

Člani Nadzornega odbora:
Lučka Ilc, Jan Adamič, Gregor Arko

Svetnik pri Zvezi ŠKIS in ŠOLS:
Jure Ilc