Vabilo na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba in volitve svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti – Svet ŠOLS

Vabljen/-a na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba, ki bo potekal v soboto, 27.11.2019 ob 18:00, v prostorih kluba (Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica).

Seja občnega zbora bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev dnevnega reda;
 2. Izvolitev delovnega predsedstva;
 3. Poročilo Disciplinske komisije;
 4. Poročilo Nadzornega odbora;
 5. Poročilo predsednika;
 6. Finančno poročilo;
 7. Predstavitev kandidatov za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS;
 8. Volitve svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS;
 9. Razno.

Poziv k oddaji kandidature za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve v organe Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS). Razpisani sta mesti za:

 • svetnika Ribniškega študentskega kluba pri Zvezi študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS);
 • svetnika Ribniškega študentskega kluba pri Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS).

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba v času uradnih ur (vsak petek med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje štirinajst dni pred glasovanjem, do 13.11.2021. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Funkciji svetnika pri Zvezi ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS sta združljivi.

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta SOLS ali Svet Zveze SKIS

Jure Ilc, predsednik Ribniškega študentskega kluba