Ribniški študentski klub se seli v nove prostore!

Dne 30. 6. 2017, je potekala primopredaja prostorov v kleti na naslovu Knafljev trg 2. Naši predhodniki so si izborili klubske prostore davnega leta 1999. V osemnajstih letih je prostor nudili možnost druženja številnim generacijam mladih, možnost izvedbe predavanj, večerov družabnih iger in podobno.

V zadnjem obdobju pa so številna vodstva čedalje bolj glasno opozarjala na vprašanje primernosti prostorov, predvsem z vidika in želje, da se članom ponudi v prostorih več, kot je bilo sedaj to mogoče. Zaradi objektivnih omejitev pri izvajanju dejavnosti v klubu (težko dostopne sanitarije, prostorska umeščenost v naselju, majhnost in razporeditev prostora in drugo,...) se je v decembru 2016 trenutno vodstvo RŠK-ja odločilo, da je končno čas, da RŠK preide v svoje, za klubsko dejavnost primernejše, prostore. Novi prostori na Obrtni coni Ugar 11 bodo tako pripravljeni na odprtje jeseni. Ker pa se je od danes naprej naša zgodba v dozdajšnjih prostorih zaključila, menimo, da se spodobi spomniti na nekaj utrinkov osemnajstletne zgodovine klubskega delovanja na Knafljevem trgu 2.