Vabilo na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba in volitve svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti – Svet ŠOLS

Vabljen/-a na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba, ki bo potekala v soboto 14.11.2020 ob 18:00, preko videokonference.

Seja občnega zbora bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev dnevnega reda;
 2. Izvolitev delovnega predsedstva;
 3. Pravilnik o nabavi
 4. Spremembe Pravilnika o plačah priložnostega dela in Ribniškega študentskega kluba
 5. Poročilo Disciplinske komisije;
 6. Poročilo Nadzornega odbora;
 7. Poročilo predsednika;
 8. Finančno poročilo;
 9. Predstavitev kandidatov v organe društva;
 10. Volitve članov v organe društva;
 11. Predstavitev kandidatov za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS;
 12. Volitve svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS;
 13. Pobude in vprašanja;
 14. Razno.

POZIVI K ODDAJI KANDIDATURE ZA ČLANE ORGANOV RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve v organe društva. Razpisana so mesta v naslednje organe Ribniškega študentskega kluba:

 • Upravni odbor: predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, predstavnik dijakov, člani upravnega odbora (trije člani);
 • Nadzorni odbor: člani nadzornega odbora (trije člani);
 • Disciplinska komisija: člani disciplinske komisije (trije člani).

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje sedem dni pred sejo občnega zbora, do vključno 7.11.2020. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Kandidirajo lahko samo člani Ribniškega študentskega kluba.


POZIV K ODDAJI KANDIDATURE ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS IN SVETNIKA SVETA ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve v organe Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS). Razpisani sta mesti za:

 • svetnika Ribniškega študentskega kluba pri Zvezi študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS);
 • svetnika Ribniškega študentskega kluba pri Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS).

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba v času uradnih ur (vsak petek med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje štirinajst dni pred glasovanjem, do 31.10.2020. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Funkciji svetnika pri Zvezi ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS sta združljivi.


 

Priloge:
Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta SOLS ali Svet Zveze SKIS
Predlog Pravilnika o nabavi
Predlog spremembe Pravilnika o plačah priložnestega dela in Ribniškega študentskega kluba

 

Jure Ilc, predsednik Ribniškega študentskega kluba