Ribniški študentski klub je bil ustanovljen v začetku leta 1996, z namenom povezovanja tako študentov, kot tudi vseh mladih iz Ribnice in okolice. Prvi predsednik kluba je bil Miha Klun. Kljub temu, da klub takrat ni imel svojih prostorov, je članom uspelo izvesti nekaj širše odmevnih prireditev ter javnost opozoriti nase. Spomladi, leta 1999 je klub pod vodstvom Nataše Tanko ter ob pomoči Občine Ribnica končno prišel do lastnega kotička na Knafljevem trgu. Potrebno žrtvovati veliko prostega časa ozke skupine članov, da so prostori dobili končno podobo. Klub je ob iniciativnosti in vztrajnosti ozkega kroga posameznikov zaživel v lokalnem okolju. Prostori na Knafljevem trgu so klubu služili kar osemnajst let. Čez čas so prostori omejevali izvajanje številnih novih vsebin. V letu 2016 je nato sledil pomemben korak za nadaljnji razvoj kluba. Klub je pod vodstvom Lučke Ilc prvič pridobil lastniške prostore na Obrtni coni Ugar, s čimer je klub tudi dokončno utrdil svoje mesto in položaj vodilnega mladinskega društva v Ribnici in okolici.