Kako se včlanim?

Članstvo v društvu si lahko urediš v času uradnih ur v prostorih Ribniškega študentskega kluba na Obrtni coni Ugar 11, 1310 Ribnica. Natisni pristopno izjavo in jo skupaj s potrdilom o vpisu prinesi na uradne ure.

Uradne ure so odprte vsak petek in soboto v oktobru od 20:00 do 22:00. Nato pa vsak petek v ostalih mesecih od 20:00 do 22:00

PRISTOPNA IZJAVA

Letos se je mogoče izjemoma včlaniti na daljavo. Skenirano izpolnjeno pristopno izjavo in potrdilo o vpisu pošljete na elektronski naslov kluba rsk.klub@gmail.com. Mi pa vam pošljemo po pošti subvencije in darila ob vpisu.


Vrste članstva in pogoji za včlanitev

1. Aktivni član

Aktivni član društva lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje naslednja pogoja: ima status študenta in ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Ribnica (Občina Ribnica, Občina Sodražica in Občina Loški Potok). Za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za aktivno članstvo društva je članstvo v društvu brezplačno.

2. Pasivni član

Pasivni član društva lahko postane tisti, ki ne izpolnjuje pogojev za aktivno članstvo in ima poravnane vse zapadle in tekoče obveznosti z naslova članarine. Pravice pasivnih članov so izenačene s pravicami aktivnih članov, z izjemo volilne pravice.

3. Član dijaške sekcije

Član dijaške sekcije lahko postane tisti, ki izpolnjuje naslednja pogoja: ima status dijaka in ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Ribnica (Občina Ribnica, Občina Sodražica in Občina Loški Potok). Za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za člane dijaške sekcije društva je članstvo v društvu brezplačno.