Vabilo na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba

Vabljen/-a na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba, ki bo potekal v soboto, 22.12.2018 ob 18:30, v prostorih kluba (Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica).

Seja občnega zbora bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 4. Spremembe Pravilnika o delovanju Dijaške sekcije Ribniškega študentskega kluba
 5. Poročilo disciplinske komisije
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Poročilo predsednika
 8. Finančno poročilo
 9. Predstavitev kandidatov za člane v organe društva
 10. Volitve članov v organe društva
 11. Predstavitev kandidatov za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
 12. Volitve svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
 13. Pobude in vprašanja članov
 14. Razno

POZIV K ODDAJI KANDIDATURE ZA ČLANE ORGANOV RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve v organe društva. Razpisana so mesta v naslednje organe Ribniškega študentskega kluba:

Upravni odbor: predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, predstavnik dijakov, člani upravnega odbora (trije člani)

Nadzorni odbor: člani nadzornega odbora (trije člani)

Disciplinska komisija: člani disciplinske komisije (trije člani)

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba v času uradnih ur (petek in sobota, med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje sedem dni pred sejo občnega zbora, do vključno 8.12.2018. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Kandidirajo lahko samo člani Ribniškega študentskega kluba.


POZIV K ODDAJI KANDIDATURE ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS IN SVETNIKA SVETA ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve v organe Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS). Razpisana sta mesti za: svetnik Ribniškega študentskega kluba pri Zvezi študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in svetnik Ribniškega študentskega kluba pri Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS)

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba v času uradnih ur (petek in sobota, med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje štirinajst dni pred glasovanjem, do 8.12.2018. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Funkciji svetnika pri Zvezi ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS sta združljivi.

 

Lučka Ilc, predsednica Ribniškega študentskega kluba

 


GRADIVA:
 1. Vabilo
 2. Predlog Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
 3. Predlog spremembe Pravilnika o delovanju Dijaške sekcije Ribniškega študentskega kluba