Objava prejetih kandidatur za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS

V predpisanem roku smo za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS prejeli eno popolno kandidaturo.

Seznam kandidatov za svetnika Sveta Zveze ŠKIS: Seznam kandidatov za svetnika Sveta ŠOLS:
  1. Jure Ilc, 1997, 1. letnik, Dentalna medicina - Medicinska fakulteta UL
  1. Jure Ilc, 1997, 1. letnik, Dentalna medicina - Medicinska fakulteta UL

Volitve bodo potekale v petek, 22.12.2017 ob 19:00, v prostorih kluba (Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica).

Lučka Ilc, predsednica Ribniškega študentskega kluba