Kako se včlanim?

Članstvo v društvu si lahko urediš v času uradnih ur v prostorih Ribniškega študentskega kluba na Obrtni coni Ugar 11, 1310 Ribnica. Na povezavi lahko natisneš pristopno izjavo in jo skupaj s potrdilom o vpisu izpolnjeno prineseš na uradne ure.

Pristopna izjava

Vrste članstva v društvu

Aktivni član društva

Aktivni član društva lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje naslednja pogoja: ima status študenta in ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Ribnica (Občina Ribnica, Občina Sodražica in Občina Loški Potok). Za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za aktivno članstvo društva je članstvo v društvu brezplačno.

Pasivni član društva

Pasivni član društva lahko postane tisti, ki ne izpolnjuje pogojev za aktivno članstvo in ima poravnane vse zapadle in tekoče obveznosti z naslova članarine. Pravice pasivnih članov so izenačene s pravicami aktivnih članov, z izjemo volilne pravice.

Član dijaške sekcije

Član dijaške sekcije lahko postane tisti, ki izpolnjuje naslednja pogoja: ima status dijaka in ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Ribnica (Občina Ribnica, Občina Sodražica in Občina Loški Potok). Za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za člane dijaške sekcije društva je članstvo v društvu brezplačno.


Za vsa morebitna vprašanja, predloge in ostalo smo vam na voljo na rsk.klub@gmail.com