Vodstvo

Člani Upravnega odbora:

 • Predsednica: Lučka Ilc
 • Podpredsednik: Nik Rus
 • Blagajničarka: Ines Sužnik
 • Tajnik: Klemen Peterlin
 • Ostali člani: Jure Ilc, Primož Perušek, Martin Pucelj
 • Predstavnik dijakov: Larisa Peterlin

Člani Disciplinske komisije:

 • Sašo Klun
 • Timotej Mihelič
 • Matic Češarek

Člani Nadzornega odbora:

 • Tadeja Gorše
 • Klavdija Šilc
 • Daška Levstik

Svetnica ŠOLS:

 • Klemen Peterlin