Mladi in Ribnica - fotografska razstava v RŠK
Objavil: Tilen Nosan         Dne: 04.11.2012
 
Mladi danes živimo precej drugače kot prejšnje generacije. Dve desetletji nove družbeno-ekonomske ureditve in razvoja tehnologije sta oblikovali generacijo, ki jo starejši težko razumejo ali pa ne utegnejo biti pozorni na razlike. Trg dela nas je naredil tekmovalne, internet in družabna spletna omrežja pa so močno vplivali na načine druženja in preživljanja prostega časa. Trenutne gospodarske razmere so nas okradle pozitivnega pričakovanja prihodnosti. Čedalje bolj postajamo razdrobljeni in prepuščeni sami sebi, problemom pa se umikamo v apatijo. Skupnost in sodelovanje za skupno dobro nista več cenjeni vrednoti – vzgojeni smo bili s poudarkom na individualnosti. Za sprostitev se raje porazgubimo v gneči glasnih diskotek, kot pa da bi svoj prosti čas aktivno preživljali. Na vse to seveda nismo pozorni, saj živimo svoj vsakdanjik, imamo svoja načela in se prebijamo skozi svoje probleme. Redko pomislimo, da veliko tega, kar sestavlja naše življenje, ni lastno samo nam, ampak si to delimo s celotno generacijo.

V Ribniškem študentskem klubu smo na to želeli opozoriti s fotografskim natečajem Mladi in Ribnica, ki je bil razpisan od marca do oktobra. Naš cilj je bil spodbuditi mlade fotografe v naših krajih, da se zamislijo nad svojim položajem v družbi in na svoj način pokažejo, kako ga doživljajo. Kako se kot predstavniki mladih počutijo v Ribnici, kako se tukaj vidijo v prihodnosti, kakšni potenciali so jim na voljo? To so le ena izmed mnogih vprašanj, na katera je ciljal natečaj. Njegov rezultat - fotografska razstava – sedaj služi mladim kot zrcalo, po drugi strani pa lahko pomaga starejšim generacijam razumeti in začutiti položaj današnje mladine.

Prispele fotografije so na zelo svojstvene načine in iz različnih pogledov odgovarjala na vprašanja natečaja. Po mnenju ocenjevalne komisije, ki so jo sestavljali Žiga Lovšin, Mitja Ilc in Marija Zupančič, si je prvo nagrado prislužila Klara Debeljak s svojo fotografijo Odsev realnosti, sledila pa sta ji druga Maša Mlakar s fotografijo Tam in tretji Aleksander Kozina s fotografijo 2 krat 2. Tri tudi zelo dobre fotografije so si prislužile posebno omembo.

Razstava bo odprta dlje časa in je na voljo vsem obiskovalcem, da si jo ogledajo. Pridete lahko vsak petek med 20. in 22. uro v prostore RŠK na Knafljevem trgu 2.

V imenu RŠK naj se zahvalim tudi vsem sponzorjem, ki so nam pomagali izpeljati razstavo. To so ŠOS, ŠKIS in Foto Fantasy.
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.