Razprave
Razprave so javni prostor za izražanje mnenj in pogledov na določene situacije in stanja v družbi, na dogodke, izkušnje, itd., ki so na tak ali drugačen način povezane s študentsko ali šolsko tematiko.

Objavljeni članki morajo imeti argumentirano podlago in vsebovati širši, poglobljen vpogled v določeno temo. Razprave niso namenjene propagandi, širjenju sovražnega govora ali zlorabi v kakršnekoli druge namene.

Razpravo lahko dodajo vsi prijavljeni uporabniki.