Volitve svetnika
21.11.2012 :: Polona
 
novica_slika
RAZPIS ZA VOLITVE SVETNIKA V SVET ŠOLS in ZVEZO ŠKIS

Spoštovani,

zaradi neupoštevanja časovnih opredelitev, ki so vezane na volitve svetnika, vam pošiljam popravljen razpis.


Vsak redni član Ribniškega študentskega kluba lahko kandidira za člana svetnika v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS. Kandidatura za svetnika ne izključuje možnosti, da posamezni redni član RŠK kandidira tudi v ostale organe društva (opredelitev najdete v statutu na naši spletni strani oz. vabilu na OBČNI ZBOR).

Kandidatura mora biti poslana priporočeno s pripisom "za volilno komisijo", na naslov: Ribniški študentski klub, Knafljev trg 2, 1310 Ribnica, do najkasneje 30.11 .2012 in mora zajemati naslednje podatke:
ime in priimek kandidata, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o ststusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Mandat svetnika v Svetu študentskih klubov traja 1 leto.


Volitve za svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS bodo potekale 15. 12. 2012, v prostorih Ribniškega študentskega kluba (Knafljev trg 2), ob 19:30.