"ČEMU FILOZOFIJA V UBOŽNEM ČASU"
12.10.2012 :: Polona
 
novica_slika
Anthropos, časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved/ Anthropos, Journal of Psychology, Philosophy & for the Cooperation of Humanistic Studies

organizira/ as organizer of

MEDNARODNI SIMPOZIJ »ČEMU FILOZOFIJA V UBOŽNEM ČASU«
INTERNATIONAL SYMPOSIUM »WHY PHYLOSOPHY IN DESTITUTE TIMES«


Lokacija in datum:

Škrabčeva domačija v Hrovači pri Ribnici, 18.-20. oktober 2012

Organizacijski odbor:

Polona Petrovič (Filozofska fakulteta v Ljubljani)
Janko Lozar (Filozofska fakulteta v Ljubljani)
Miha Robežnik (Filozofska fakulteta v Ljubljani)

Podporniki

Škrabčeva domačija
Ribniški študentski klub


Dnevni red

Četrtek, 18. oktobra

15:00 Prihod udeležencev
16:00-18:00 Uvodna razprava


Petek, 19. oktobra

09:30-09:45 Pozdravni nagovor
Polona Petrovič
Janko Lozar
09:45-10:15 Plenarno predavanje
Lino Veljak: Čemu filozofija u oskudnim vremenima
10:15-11:15 Prva sekcija
Željko Pavić: Robovanje filozofije u doba rada
Josip Oslić: Problemi teologije s filozofijom
Branko Klun: Filozofija v brezčasnosti obilja
11:15-11:35 Razprava
11:35-12:00 Odmor za kavo
12:00-13:00 Druga sekcija
Rok Svetlič: Ekonomska kriza in filozofija kot psovka
Janko Lozar: Ubožni čas dolgčasa
Franci Zore: Neubožni čas?
13:00-13:20 Razprava
13:20-20:00 Odmor za kosilo in druženje v ubožnem času
20:00-22:00 Pogovor v Ribniškem študentskem klubu, moderator: Polona Petrovič

Sobota, 20. oktobra

11:00-12:00 Prva sekcija
Jan Ciglenečki: »Uborni čas« kot predpogoj filozofije: kratka refleksija ob primeru baronice Adelme von Vay
Goran Sunajko: Povijest izumiranja filozofije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu
Jakša Bilić: Filologija i filozofija
12:00-12:20 Razprava
12:20-12:40 Zaključna razprava

UDELEŽENCI SIMPOZIJA
HRVAŠKA/ CROATIA
red. prof. dr. LINO VELJAK, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu

red. prof. dr. JOSIP OSLIĆ, Katoliška teološka fakulteta Univerze v Zagrebu

red. prof. dr. ŽELJKO PAVIĆ, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

mag. GORAN SUNAJKO, doktorski kandidat, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu

mag. JAKŠA BILIĆ, doktorski kandidat na Ecole Pratique des Hautes Etudes-Sorbonne v Parizu

MARIJA SELAK, doktorski kandidat, Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu


SLOVENIJA/ SLOVENIA:
red. prof. dr. FRANCI ZORE, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. BRANKO KLUN, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. ROK SVETLIČ, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem/

JAN CIGLENEČKI, doktorski kandidat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

doc. dr. JANKO LOZAR, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani