REDNA SEJA OBČNEGA ZBORA RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEG
11.10.2016 :: LuckaIlc
 
novica_slika
VABILO NA REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

Vabljen/-a na redno sejo občnega zbora Ribniškega študentskega kluba, ki bo potekal
v petek, 28.10.2016 ob 17:30, v prostorih kluba (Knafljev trg 2, Ribnica).Seja občnega zbora bo vodena po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo disciplinske komisije
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Poročilo predsednika
6. Finančno poročilo
8. Predstavitev kandidatov
9. Volitve organov
10. Razno

Če občni zbor ob 17:30 ne bo sklepčen (prisotnost več kot polovice vseh članov), se začetek prestavi za 30 minut. Po 30 minutah je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.

POZIV K ODDAJI KANDIDATURE ZA ČLANE ORGANOV RIBNIŠKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

V skladu s statutom Ribniški študentski klub (RŠK) razpisuje volitve organov društva.

Ribniški študentski klub razpisuje mesta za naslednje organe:
Upravni odbor:
- predsednik
- podpredsednik
- blagajnik
- tajnik
- predstavnik dijakov
- člani upravnega odbora (trije člani)
Nadzorni odbor:
- člani nadzornega odbora (trije člani)
Disciplinska komisija:
- člani disciplinske komisije (trije člani)

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba za časa uradnih ur (petek in sobota, med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje sedem dni pred glasovanjem, do 21.10.2016. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Kandidirajo lahko samo člani Ribniškega študentskega kluba. Obrazec vloge za kandidaturo v organe Ribniškega študentskega kluba posredujemo v prilogi.

POZIV K ODDAJI KANDIDATURE ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS IN SVETNIKA SVETA ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI (Svet ŠOLS)

V skladu s sklepom upravnega odbora Ribniškega študentskega kluba razpisujemo volitve v organe Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS). Razpisana sta mesti za:
- svetnik Ribniškega študentskega kluba pri Zvezi študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS)
- svetnik Ribniškega študentskega kluba pri Svetu študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Svet ŠOLS)

Kandidaturo lahko oddate osebno v prostorih Ribniškega študentskega kluba v času uradnih ur (petek in sobota, med 20. in 22. uro) ali pošljete priporočeno po pošti in sicer najkasneje štirinajst dni pred glasovanjem, do 14.10.2016. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, lastnoročni podpis in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu. Funkciji svetnika pr Zvezi ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS sta združljivi.

Lučka Ilc
Ribniški študentski klub
predsednica