Volitve za svetnika sveta ŠOLS in volitve za svet
15.09.2015 :: LuckaIlc
 
novica_slika
V petek, 10.10.2015, se bo v Ribniškem študentskem klubu odvile volitve za funkciji:
- svetnika sveta ŠOLS in
- volitve svetnika zveze ŠKIS.

V ta namen pozivamo vse člane k razmisleku o oddaji kandidature. Kandidati naj oddajo svoje kandidature priporočeno po pošti s pripisom "za volilno komisijo" do 26.09.2015.

Kadintatura naj vsebuje: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata. Za funkcijo svetnika zveze ŠKIS pa poleg navedenih podatkov še potrdilo o statusa študenta v tekočem letu.

Mandat svetnika v Svetu študentskih klubov traja 1 leto.

Volitve se bodo odvile v prostorih Ribniškega študentkega kluba (Knafljev trg 2, Ribnica), 10.10.2015, ob 18.00.