Študentska knjižna polica
23.04.2014 :: Domen
 
novica_slika
Z aprilom je v Knjižnici Miklova hiša v sodelovanju z Ribniškim študentskim klubom zaživela študentska knjižna polica. Iz bogate knjižnične ponudbe želijo člani RŠK vsem obiskovalcem knjižnice ponuditi aktualne vsebine po lastnem izboru.Na Študentski knjižni polici so na voljo rubrike:

Bodi informiran: izbrana dela študentske periodike, ki zajema aktualno študentsko problematiko in spremembe, ki se tičejo študentov in študentskih organizacij

Razširi obzorja: izbor literature, ki zajema določeno aktualno tematiko


Lepo-slovje: raznoliko kakovostno slovensko in tuje leposlovje

Za vizualno podobo knjižne police je odgovoren grafični oblikovalec Jan Pogorelec.