Samozaposlovanje ni rešitev
04.10.2013 :: jostzagar
 
novica_slika
Prevladujoči trend politik zaposlovanja, ki ga aktivno spodbuja tudi državni aparat, je uvajanje samozaposlovanja. Pri številu 794 000 aktivno delovnega prebivalstva v Sloveniji se zdi, da 61 000 samozaposlenih ne pomeni veliko, vendar pa stalna rast števila samozaposlenih priča o novem trendu prihodnosti zaposlovanja. Gospodarska kriza, ki je imela za posledico upad zaposlitev, zmanjšanje povpraševnja in nasploh oslabila delovanje družb je uspela izprovesti posebno ideologijo kot, da smo individualno odgovorni za situacijo in moramo preprosto postati "inovativni", politika samozaposlovanja sledi takšni zgrešeni misli. Podatki Statističnega urada Republike Slovenjie slikajo drugačno sliko, stopnja tveganja revščine med samozaposlenimi je 23,8 odstotka, število samposlenih, ki živi pod pragom revščine je od leta 2008 naraslo iz 13 000 na 21 000. Zakaj torej spodbujati takšne zaposlitve? Za državo to pomeni ugodne statistične podatke, saj se zniža stopnja brezposelnosti, za delodajalca, ki samozaposlenega najame prek pogodbe, pa to pomeni prikrito razmerje kako se izogniti delovni zakonodaji, obveznosti in stroški dela se za njega zmanjšajo. Znašli smo se v groteskni situaciji, ko politika aktivno spodbuja samozaposlovanje, ki pomeni hudo tveganje, hkrati pa država odreka vsakršno odgvornost do tistih, ki so jih takšne prakse zaposolovanja pripeljale na rob preživetja, od 10 057 osebam, ki so jim zadržane pravice obveznega zavarovanja, jih je namreč 9 565 samostojnih podjetnikov.

Več informacij: http://www.val202.si/2013/09/21-000-samozaposlenih-in-njihovih-druzin-zivi-v-revscini/