O Klubu

Opis:

Ribniški študentski klub združuje mladino iz občin Ribnica, Sodražica in Loški potok. Nudi jim kvalitetno preživljanje prostega časa v ustvarjalnem vzdušju, ki spremlja izobraževalne, kulturne in športne aktivnosti.
RŠK je bil ustanovljen leta 1996 na pobudo študentov, ki so bili mnenja, da lahko klub prispeva k pestrosti dogajanja v Ribnici z okolico, še posebej za mlade. Klub je kmalu prevzel pomembno vlogo, saj se v prostorih kluba in na drugih prizoriščih projektov zbirajo mladi, ki jim ni vseeno na kakšen način preživljajo svoj čas.
Vizija RŠK-ja je nadaljevati delo in projekte, ki jih že izvajamo, privabiti čim več mladih k sodelovanju v klubu, oblikovati nove projekte, naš glavni cilj pa ostaja isti - mladim zagotoviti prostor za druženje, spoznavanje, zabavo in ne nazadnje prostor, v katerem si lahko pridobijo marsikatero izkušnjo s področja organizacije dogodkov in vodenja kluba, ki jim bo bržkone prišla prav tudi na poklicni poti.

Zgodovina:

Ribniški študentski klub je bil ustanovljen v začetku leta 1996, z namenom povezovanja tako študentov, kot tudi vseh mladih iz Ribnice in okolice. Prvi predsednik kluba je bil Miha Klun, ki je ob pomoči takrat zelo majhne skupine aktivnih članov ustanovil klub in začel s prizadevanji za uveljavitev kluba v svojem okolju. Kljub temu, da klub takrat ni imel svojih prostorov, je članom uspelo izvesti nekaj širše odmevnih prireditev ter javnost opozoriti nase. Kar pa je najpomembneje: klub je ob iniciativnosti in vztrajnosti ozkega kroga posameznikov zaživel. To se je pokazalo tudi pod vodstvom Andreja Kovačiča, ki je poleg tekočih projektov nadaljeval z aktivnostmi za pridobitev prostorov. Spomladi, leta 1999 je klub pod vodstvom Nataše Tanko ter ob pomoči Občine Ribnica končno prišel do lastnega kotička na Knafljevem trgu. Seveda pa je bilo potrebno žrtvovati veliko prostega časa ozke skupine članov, da so prostori dobili današnjo podobo.